Gå direkte til indhold

Redo för nästa steg i digitaliseringsresan? Boka en AddInspire!

lästid I minuter: 3

Itm8s målsättning är att följa med dig som kund på hela digitaliseringsresan. Genom att vara proaktiva vill vi förmedla kunskaper och insikter som möter omvärldens behov. För dig som vill ta digitaliseringsresan till nästa steg och vet att en digital omställning kan bidra till minskade kostnader, högre effektivitet och ökad säkerhet lanserar vi AddInspire – ett sätt för er organisation att få konkret vägledning framåt.

Itm8 har den kompetens som krävs för att ta er genom en förändringsprocess eller implementeringen av ett nytt system. Vi hjälper dig att skapa effektivare flöden och lösningar som stöttar affärsverksamhetens utmaningar. Men vi vill också vara med och driva utvecklingen och se till att ni har tillgång till den teknik och kompetens som behövs för att verksamheten ska fungera på bästa sätt.

Våra välbesökta webinarier har behandlat ämnesområden som Säkra din information i Microsoft 365, En app på en dag och Arbeta säkert hemifrån. De passar utmärkt för dig som vill få en ökad förståelse för digitaliseringens möjligheter och till att inspirera och övertyga dina kollegor att ta nästa steg.

Det är med glädje vi har märkt att dessa online-sessioner har väckt följdfrågor och en önskan om fortsatta diskussioner. Därför presenterar vi AddInspire – en möjlighet för din organisation att gå vidare med er kompetensutveckling.

Möt experterna i ett personligt AddInspire

Ny insikter och kunskaper går att hitta nästan överallt idag. Bara du letar på rätt ställe. Men de där mer inriktade, företagsspecifika, diskussionerna som förs mellan organisationens berörda personer och experterna är något som har saknats. Mikael Roos, applikationsintegratör på Itm8, förklarar mer om tanken med AddInspire.

  • En AddInspire-session kan beställas av den inom organisationen som är i behov av lösningen. Kanske behöver CISO och DPO en säkerhetsgenomgång, IT kanske behöver stödja sin verksamhet i en ny utmaning eller så känner HR att de kan behöva få inspiration i hur man samarbetar bättre i Teams. De som deltar ska vara nyfikna eller ha ett direkt behov av funktionen eller lösningen som en viss AddInspire tar upp, men inte veta hur de ska gå vidare och behöver rådgivning att ta första steget, förklarar Mikael.

Innehållet i en AddInspire är välstrukturerat och mallat, utan att vara för generellt. Den kräver inga förberedelser och tanken är att de som deltar ska kunna ta upp sina egna frågeställningar och bolla interna problem under sessionen, som tar mellan 60 och 90 minuter.

  • Vi har en standardmall med presentation och bakgrund och därefter följer en genomgång av lösningen och en demonstration. Vi avslutar med öppen diskussion där deltagarna kan lyfta sina egna tankar och det de vill få svar på, säger Mikael.

Itm8 är även en affärspartner

En ytterligare respons som vi har fått efter våra webinarier är att deltagarna har velat få med andra i organisationen för att diskutera och analysera det aktuella ämnet. Och det behöver inte vara någon från IT-avdelningen.

  • Nej, precis! Vi vill också vara en leverantör som hjälper till att utveckla affären åt det digitala hållet; en Business Transformation Partner. En affärspartner som utmanar och ställer rätt frågor. Vi vill inspirera och hjälpa till att skapa förutsättningarna till ett effektiverare sätt att arbeta för våra kunder, oavsett var i organisationen en insats behövs. Det är bra att samla personer från helt olika delar i företaget då ökad effektivitet och innovation ofta uppstår mellan avdelningar, inte inom avdelningar. I en AddInspire om exempelvis collaboration/samarbete kan deltagare från HR, sälj och varför inte kundservice vara med och diskutera.

Men vilka typer av innehåll kan en session ha?

  • Det kan exempelvis handla om den moderna säkra arbetsplatsen från hemmet med en samarbetslösning i Teams. Hur kan vi fortsätta jobba tryggt på distans och fortfarande ha rätt skydd av identitet och data. En annan AddInspire kan ta upp frågan om hur man med RPA på ett enkelt och effektivt sätt kan göra analoga processteg digitala och automatiserade.

AddInspire ger värdefull rådgivning

Att de personer i er organisation som är berörda av frågan får diskutera ämnet med en erfaren expert eller arkitekt leder till mer än inspiration.

  • Ja, värdet är stort av att få rådgivning av någon som gjort samma sak otaliga gånger och kan dela med sig av vilka misstag som bör undvikas och vilka tips och tricks som kan underlätta. Genomgången kommer garanterat att starta nya tankeprocesser och hjälpa er att ta nya steg i den riktning som ni siktar på.

Det är enkelt att boka och ta steget till en AddInspire. Välj bara ut vilka i organisationen som behöver delta och anmäl er.

  • Vi ses online och det går att bjuda in flera kollegor. Vår målsättning är att en AddInspire-session ska gå att räkna hem IRL!

Ska vi träffas och prata om vad vi konkret kan göra för dig?