Gå direkte til indhold

Molnet möjliggör proaktiv IT med snabba och skalbara nätverkstjänster – wifi som tjänst

lästid I minuter: 2

Ända sedan molnet började ta form i mitten av 1990-talet har företag dragit nytta av fördelarna det erbjuder. I början var det mest en kanal att kommunicera i men med tiden har funktionaliteten växt sig allt större och starkare. Molntjänster är idag affärskritiska för många företag och en plats för innovation och affärsutveckling.

3 tydliga fördelar i molnet

Företags investeringar i molntjänster ökar från år till år och de som flyttar hela eller delar av sin IT till molnet ser generellt tre stora fördelar:

1. Gamla legacy-system som sjunger på sista versen byts ut till moderna och skalbara plattformar.

2. Moderna molnsystem är allt som oftast ett bättre alternativ till on-prem-lösningar som kostar tid och resurser att drifta.

3. Molnbaserade system har ofta bättre säkerhet och högre kapacitet än serverbaserade lösningar.

Att molnet är framtiden råder det ingen tvekan om. Molnbaserade tjänster och resurser har blivit en motor för tillväxt för många företag. Molnet erbjuder en flexibilitet och en snabbare ”time to market” än vad traditionella IT-lösningar normalt gör, vilket är en stor fördel för i princip alla företag, oavsett bransch.

När företag behöver mer kapacitet kan de i molnet helt enkelt skala efter behov. Det kan röra sig om belastningstoppar under året eller affärsutveckling som anstränger nätverket, särskilt wifi-nätet, vilket enkelt kan hanteras i molnet.

Kan allting bli en molntjänst?

Vi är vana att se olika typer av tjänster som till exempel lagring, backup och samarbete i molnet (SaaS – tjänster). För dig som är lite mer insatt är molnet fullt av avancerade tjänster med allt från plattform som tjänst (PaaS) till infrastruktur som tjänst (IaaS). SaaS, PaaS och IaaS blandas till en hybrid lösning där även servar i datacenter och källare kan kopplas in. Men hur är det med wifi-nätverket?

Det finns samma vinster med att se wifi som en tjänst, och inte som en samling kablar och accesspunkter som ska dimensioneras, installeras och driftas av er egen IT-avdelning – enkelhet, kostnadseffektivitet och flexibilitet.

Kan wifi vara en tjänst?

En stor fördel med molnet är att det på många sätt blivit lättare att köpa tjänster och välja leverantörer. Köp de tjänster och den kapacitet du behöver och låt sedan tjänsterna växa med dina behov. Kan trådlöst nätverk köpas på samma sätt utan att du behöver göra kapacitetsbehovsberäkningar, framtidsresursprognoser eller andra jobbiga och svåruppskattade beräkningar? Se inte på trådlöst nätverk som en hårdvaruinvestering utan se det som tjänst. Låt leverantören tar hand om allt det komplicerade och tidsödande arbetet som inte är värdeskapande för ditt företag.

Det du behöver göra är att hitta en molnleverantör som ser möjligheterna i molnet för dig, ditt företag och ert samarbete. En leverantör som kan tillgodose era behov och vara med och driva er IT-transformation mot molnet.

Ny teknologi ökar behovet av wifi

Med molnet och den tekniska utvecklingen kommer en rad innovationer som ger ditt företag nya produkt- och affärsmöjligheter. Artificiell intelligens (AI) och maskininlärning skapar fantastiska möjligheter till produktutveckling. AI och analyssystem blir kraftfulla med hjälp av data från Internet of Things (IoT), men det ställer höga krav på nätverket, något som ett äldre nätverk kanske inte kan svara upp mot. Antalet enheter som använder trådlöst nätverk bara ökar och nya sätt att arbeta ökar behovet av wifi. Moderna teknologier behöver smidiga och kapacitetsanpassade trådlösa nätverk med funktioner som kan följa med i företagets innovationstakt. Låt inte wifi bli en flaskhals.

Titta efter molntjänster som gör dig konkurrenskraftig

Att köpa wifi som tjänst är lika enkelt som att köpa som vilken annan IT-tjänst som helst. Leta efter en leverantör med tjänster som är lätta att implementera i er verksamhet och som matchar era behov med fokus på affärsstrategi och långsiktiga mål. Några punkter att tänka på är:

  • Hur kan molntjänsten förenkla arbetsdagen och spara tid? Kan tjänsten skalas snabbt för att möta företagets och användarnas behov av ökad kapacitet eller förändrade affärskrav?
  • Vilka funktioner och intelligenser kan byggas in i det trådlösa nätverket? Finns det till exempel automatisk hantering av vardagliga uppgifter som att flytta användare mellan accesspunkter för att optimera uppkopplingen?
  • Är säkerheten på det trådlösa nätverket tillräcklig för att skydda dina användare, appar och infrastruktur? Finns det en stark, flerdimensionell säkerhet med tvåfaktorsautentiserings och användarbaserade hanteringspolicyer samt intrångsdetektering som inte kostar prestanda eller användbarhet?

Är ditt wifi up-to-date eller behöver du en uppgradering? Kontakta våra nätverksexperter och få svar på dina frågor kring nätverk.

Ska vi träffas och prata om vad vi konkret kan göra för dig?